ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ


Το πρόγραμμα εκδηλώσεων για την έκθεση του 2018 δεν είναι ακόμα διαθέσιμο.

 Δείτε το αναλυτικό πρόγραμμα εκδηλώσεων της έκθεσης του 2017.


Saint-Gobain Hellas

Συνεδριακή αίθουσα C2

Σάββατο 8 Απριλίου

11:00 - 15:00, Καινοτομία και Πρωτοπορία στην Ξηρά Δόμηση
Διοργανωτής: Saint-Gobain Hellas


ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ ΑΙΘΟΥΣΑ 3

Παρασκευή 7 Απριλίου

17:30 – 18:30, «10 + 1 λόγοι για να είσαι στον ΣΕΚΑ»
Διοργανωτής: ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΕΛΛΗΝΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΩΝ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ (ΣΕΚΑ)


Σάββατο 8 Απριλίου
17:30 – 19:00, «Τα μυστικά του καλού κουφώματος»
Διοργανωτής: ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΕΛΛΗΝΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΩΝ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ (ΣΕΚΑ)


ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ ΑΙΘΟΥΣΑ 4

BUILDING GREEN - OPEN SPACE 17

To Building Green Open Space 2017 αποτελείται από καθημερινές παρουσιάσεις, case studies και προβολές λύσεων και εφαρμογών που παρουσιάζονται στην έκθεση σχετικά με την Αειφορία, την Πράσινη Δόμηση, τις Τεχνολογίες Εξοικονόμησης Ενέργειας σε υφιστάμενα και νέα κτίρια και στο δομημένο περιβάλλον, τις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας και τις Εναλλακτικές Μορφές Μετακίνησης.

Παρασκευή 7 Απριλίου

10:00  -  17:00, Biomass Day
Διοργανωτής: Ελληνική Εταιρεία Ανάπτυξης Βιομάζας (ΕΛΕΑΒΙΟΜ) και Κέντρο Ανανεώσιμων Πηγών και Εξοικονόμησης Ενέργειας (ΚΑΠΕ)

Η Ελληνική Εταιρεία Ανάπτυξης Βιομάζας (ΕΛΕΑΒΙΟΜ) και το Κέντρο Ανανεώσιμων Πηγών και Εξοικονόμησης Ενέργειας (ΚΑΠΕ) συνδιοργανώνουν την ημερίδα Biomass Day παρουσιάζοντας σειρά ομιλιών από επιστήμονες και επαγγελματίες που δραστηριοποιούνται στον κλάδο αξιοποίησης βιομάζας και βιοενέργειας. Η θεματολογία της ημερίδας θα κινηθεί γύρω από την αξιοποίηση της βιομάζας στη σύγχρονη ελληνική πραγματικότητα και το βιοκαύσιμο Pellet, ενώ θα παρουσιαστεί και το πρόγραμμα Bioenergy for Business σε συνεργασία με το ΚΑΠΕ σχετικά με την παραγωγή θερμότητας από βιομάζα στη βιομηχανία και τη μεταποίηση.
1. Αξιοποίηση Βιομάζας στην σύγχρονη ελληνική πραγματικότητα: το στοίχημα που μπορεί να κερδηθεί!
2. Bioenergy for Business σε συνεργασία με ΚΑΠΕ: Παραγωγή θερμότητας από βιομάζα στη βιομηχανία και τη μεταποίηση.
3. Βιοκαύσιμο Pellet:  ο δρόμος προς την καθιέρωση ενός παγκόσμιου commodity

Ομιλητές:

Δρ. Κυριάκος Πανόπουλος
Ινστιτούτο Χημικών Διεργασιών και Ενεργειακών Πόρων, Εθνικό Κέντρο Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης (ΙΔΕΠ/EKETA)
Ερευνητής Β’ του ΙΔΕΠ / ΕΚΕΤΑ

Marcel Huber
SynCraft Engineering GmbH

Δρ. Πέτρος Δασόπουλος
DASO BUSINESS PERFORMANCE PC
Χημικός Μηχανικός (LON), Ph.D, MRSC, MBAM, Business Strategist, DASO BUSINESS PERFORMANCE PC

Δρ. Σπύρος Βουτετάκης
Ινστιτούτο Χημικών Διεργασιών και Ενεργειακών Πόρων, Εθνικό Κέντρο Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης (ΙΔΕΠ/EKETA)
Διευθυντής Ερευνών και επικεφαλής του Εργαστηρίου Ανάπτυξης Ολοκληρωμένων Συστημάτων Διεργασιών (ΕΑΝΟΣΥΣ) του ΕΚΕΤΑ

Dr. Fabrizio Bertolli
Thoeni Industriebetriebe GMBH
Executive Director South East Europe Thoeni Industriebetriebe GMBH

Δρ. Νταλός Γεώργιος
Καθηγητής στο Τμήμα Σχεδιασμού και Τεχνολογίας Ξύλου και Επίπλου

Δρ. Φάλλας Γιάννης
Διευθυντής του Cluster Βιοενέργειας και Περιβάλλοντος Δυτικής Μακεδονίας και μέλος του Ευρωπαϊκού Πάνελ για τη Βιοοικονομία της ΓΔ Έρευνα και Τεχνολογική Ανάπτυξη (DG RTD) της Ευρωπαϊκής Επιτροπής

Αμυγδάλου Λουκία
ADVANTAGE AUSTRIA Austrian Embassy, Commercial Section
Trade Specialist at ADVANTAGE AUSTRIA Austrian Embassy, Commercial Section

Καραμπίνης Μανώλης
Εθνικό Κέντρο Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης (ΕΚΕΤΑ)
Χημικός Μηχανικός ΕΜΠ

Ντάβος Νικόλαος
Μηχανολόγος Μηχανικός,
Διαχειριστής του Cluster Βιοενέργειας & Περιβάλλοντος Δυτικής Μακεδονίας - CluBE

Ζαφείρης Χρήστος M.Sc.
Τμήμα Βιομάζας ΚΑΠΕ,
Υπεύθυνος Δέσμης Έργων Βιοαερίου

Νασίκας Γρηγ. Κώστας
Ελληνική Εταιρεία Ανάπτυξης Βιομάζας (ΕΛΕΑΒΙΟΜ),
Αντιπρόεδρος της Ελληνικής Εταιρείας Ανάπτυξης Βιομάζας (ΕΛΕΑΒΙΟΜ)

Χρήστου Μυρσίνη M.Sc.
ΚΑΠΕ – Κέντρο Ανανεώσιμων Πηγών και Εξοικονόμησης Ενέργειας,
Υπεύθυνος Τμήματος Βιομάζας

Δαμάτης Νίκος
Ελληνική Εταιρεία Ανάπτυξης Βιομάζας (ΕΛΕΑΒΙΟΜ),
Γραμματέας Ελληνικής Εταιρείας Ανάπτυξης Βιομάζας (ΕΛΕΑΒΙΟΜ)

Δείτε το αναλυτικό πρόγραμμα εδώ18:00  -  20:00, Ενεργειακή Αναβάθμιση Κτιρίων
Διοργανωτής: Building Green Magazine

Ο τομέας των κτιρίων αποτελεί έναν από τους πλέον σημαντικούς οικονομικούς τομείς, καθώς αντιπροσωπεύει περίπου το 10% της παγκόσμιας οικονομίας. Παράλληλα, έχει έναν κρίσιμο ρόλο στην επίτευξη των εθνικών και ευρωπαϊκών στόχων, καθώς η συμβολή τους στην κατανάλωση της ενέργειας και στις εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα είναι πολύ σημαντικές, αν αναλογιστούμε ότι αντιπροσωπεύουν το 45% της εγχώριας κατανάλωσης (για το 2012).

Ομιλητές:

Αναστασία Σπανού
Τμήμα Κτιρίων, ΚΑΠΕ

Ανδρέας Ανδρουτσόπουλος
Τμήμα Κτιρίων, ΚΑΠΕ

Κωνσταντίνος Α. Μπαλαράς
Ινστιτούτο Ερευνών Περιβάλλοντος & Βιώσιμης Ανάπτυξης, Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών
Δρ. Μηχανολόγος Μηχανικός, Διευθυντής Ερευνών με την Ομάδα Εξοικονόμησης Ενέργειας στο Ινστιτούτο Ερευνών Περιβάλλοντος & Βιώσιμης Ανάπτυξης, Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών

Ελπίδα Πολυχρόνη
Τμήμα Κτιρίων, ΚΑΠΕ

Εύη Τζανακάκη
Τμήμα Κτιρίων, ΚΑΠΕ

Δείτε το αναλυτικό πρόγραμμα εδώ


Σάββατο 8 Απριλίου

10:30 - 13:00, Κατάρτιση και πιστοποίηση επαγγελματικών προσόντων των εργατοτεχνιτών του κατασκευαστικού κλάδου σε θέματα Ενεργειακής Αποδοτικότητας – Η εθνική δράση BUILD UP Skills UPSWING
Διοργανωτής: Τμήμα Εκπαίδευσης του ΚΑΠΕ

Στο πλαίσιο της εθνικής δράσης BUILD UP Skills UPSWING (η οποία υποστηρίζεται από το Πρόγραμμα «Ευφυής Ενέργεια για την Ευρώπη» της ΕΕ) αναπτύσσονται κατάλληλα προγράμματα τεχνικής επαγγελματικής κατάρτισης και σχήματα πιστοποίησης προσόντων, που θα ενισχύσουν τις γνώσεις και δεξιότητες σε θέματα ενεργειακής αποδοτικότητας των:τεχνικών μόνωσης,αλουμινοσιδηροκατασκευαστών και εγκαταστατών-συντηρητών καυστήρων.Το πρόγραμμα τεχνικής κατάρτισης και πιστοποίησης προσόντων BUILD UP Skills UPSWING ανταποκρίνεται στις ανάγκες της αγοράς για εξειδικευμένο εργατικό δυναμικό, ενσωματώνοντας τα κριτήρια της Ευρωπαϊκής Οδηγίας 2010/31/ΕΕ για την ενεργειακή απόδοση των κτιρίων και λαμβάνοντας υπόψη το εθνικό νομοθετικό πλαίσιο. Η πιστοποίηση απονέμεται σε εργατοτεχνίτες που έχουν καταρτιστεί και αξιολογηθεί στα ειδικά θέματα Εξοικονόμησης Ενέργειας και Ενεργειακής Αποδοτικότητας της ειδικότητάς τους, σύμφωνα με τις απαιτήσεις του αναγνωρισμένου προγράμματος κατάρτισης και πιστοποίησης BUILD UP Skills UPSWING.

Ομιλητές: 

Δρ. Μαλαματένιος Χαράλαμπος
Κέντρο Ανανεώσιμων Πηγών και Εξοικονόμησης Ενέργειας (ΚΑΠΕ),
Υπεύθυνος του Τμήματος Εκπαίδευσης ΚΑΠΕ

Δρ. Δούκας Χάρης
Εργαστήριο Συστημάτων Αποφάσεων και Διοίκησης - ΕΜΠ
Επίκουρος Καθηγητής

Δέδε Ιωάννα
Εθνικός Οργανισμός Πιστοποίησης Προσόντων και Επαγγελματικού Προσανατολισμού (Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.)
Προϊσταμένη Διεύθυνσης Πιστοποίησης Προσόντων Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.

Δρ. Τσούτσος Θεοχάρης
Πολυτεχνείο Κρήτης, Σχολή Μηχανικών Περιβάλλοντος
Διευθυντής Eργαστηρίου Ανανεώσιμων και Βιώσιμων Ενεργειακών Συστημάτων - Διευθυντής του Μεταπτυχιακού Προγράμματος «Περιβαλλοντική Μηχανική»

Παγιάτης Θεόφιλος
ΠΟΒΑΣ (Πανελλήνια Ομοσπονδία Βιοτεχνών Αλουμινοσιδηροκατασκευαστών)
Πρόεδρος της ΠΟΒΑΣ

Τζάμαλης Μιχαήλ
Ινστιτούτο Μικρών Επιχειρήσεων Γενική Συνομοσπονδία Επαγγελματιών Βιοτεχνών Εμπόρων Ελλάδος (ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ)

Δείτε το αναλυτικό πρόγραμμα εδώ13:00  -  15:00, NET METERING – Αυτοπαραγωγή Ενέργειας από Φωτοβολταϊκά και Εξοικονόμηση
Διοργανωτής: Building green magazine

Σε αυτή την ημερίδα θα παρουσιαστεί η αυτοπαραγωγή ενέργειας (net metering) μέσα από τα Φωτοβολταϊκα συστήματα αλλά και το θεσμικό πλαίσιο γύρω από την αυτοπαραγωγή. Πως το net metering επιτρέπει στον καταναλωτή να παράγει μόνος του φθηνή ηλεκτρική ενέργεια? Μέσα από την παρουσίαση εγκατεστημένων έργων και case studies θα μπορέσουμε να έχουμε μία εικόνα για το τι σημαίνει net metering στην πράξη ενώ θα γίνει και μία παρουσίαση του προγράμματος «Εξοικονόμηση κατ’οίκον» σε σχέση με τα φωτοβολταϊκά.              

Ομιλητές:

Δρ. Αντωνάκος Αναστάσιος
NanoDomi
Γενικός Διευθυντής NanoDomi

Δρ. Μιχάλης Πέτσιος
MP-Energy Solutions
Ιδιοκτήτης της MP-Energy Solutions

Ζώης Σιδηροκαστρίτης
Olympic Engineering & Consulting
Γενικός Διευθυντής Olympic Engineering & Consulting

Δρ. Σωτήρης Καπέλλος
Σύνδεσμος Εταιριών Φωτοβολταϊκών (ΣΕΦ)
Πρόεδρος Συνδέσμου Εταιριών Φωτοβολταϊκών (ΣΕΦ)

Σωτήρης Φραγκούλης
Όμιλος ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ (ΕΚΟ ΑΒΕΕ και ΕΛΠΕ Ανανεώσιμες)
Μηχανικός ΑΠΕ, ΕΛΠΕ Ανανεώσιμες

Στέλιος Ψωμάς
Σύνδεσμος Εταιριών Φωτοβολταϊκών (ΣΕΦ)
Σύμβουλος Συνδέσμου Εταιριών Φωτοβολταϊκών (ΣΕΦ)

Δείτε το αναλυτικό πρόγραμμα εδώ15:00 - 17:00, More than Green – DGNB The Holistic Certification System for Sustainable Buildings

Διοργανωτής: SBC Greece

Μαναγούδης Δημήτριος
Icon Group L.t.d.
Μηχανολόγος Μηχανικός

Dr. Lemaitre Christine
DGNB German Sustainable Building Council
Διευθύνων Σύμβουλος στο DGNB German Sustainable Building Council

Λεβαντής Παντελής
SBC GREECE
Πρόεδρος του SBC GRΕECE (Συμβούλιο Αειφόρων Κτιρίων Ελλάδας)

Δείτε το αναλυτικό πρόγραμμα εδώ17:00  -  19:00, Αρχιτεκτονική και Εξοικονόμηση Ενέργειας,

Διοργανωτής: Building Green Magazine

Η αρχιτεκτονική πλέον είναι άμεσα συνυφασμένη με την αειφορία και τη βιωσιμότητα καθώς επιδιώκει να ελαχιστοποιήσει τις αρνητικές περιβαλλοντικές επιπτώσεις των κτιρίων αλλά και να αυξήσει τη χρήση βιώσιμων υλικών εξασφαλίζοντας εξοικονόμηση ενέργειας στα κτίρια και το δομημένο περιβάλλον. Μέσω των παρουσιάσεων της ημερίδας αυτής θα καλυφθούν θέματα που αφορούν τις Ευρωπαϊκές οδηγίες για την ενέργεια, τη μεθοδολογική ανάλυση υλοποιημένων Βιοκλιματικών κτιρίων, τις σύγχρονες μηχανολογικές εφαρμογές σε συνδυασμό με τις ΑΠΕ, την εξοικονόμηση ενέργειας στον τεχνητό φωτισμό, τις εφαρμογές φυτεμένων δωμάτων αλλά και τα ηλιοθερμικά συστήματα και BMS.

Ομιλητές:

Αντώνης Γαβαλάς
Gavalas Architects & Associates
Αρχιτέκτων

Γρηγόρης Κοτοπούλης
egreen ZinCo
Γεωπόνος ΓΠΑ, Τεχνικός Διευθυντής στην Ε.Ε.Ε.Ε ΕΠΕ / egreen ZinCo

Θάνος Ν. Στασινόπουλος
Αρχιτέκτονας ΕΜΠ

Μακρίδης Θοδωρής
P. Makridis + Associates S.A.
Aρχιτέκτων – Πολεοδόμος, B.Sc.Engineering / Αρχιτέκτων Μηχανικός / M.Sc. in Architecture and Urban Design

Δείτε το αναλυτικό πρόγραμμα εδώ


Κυριακή 9 Απριλίου

11:00 -  13:00 Ενέργεια και κτίριο: σύγχρονες προτάσεις για εξοικονόμηση ενέργειας

Διοργανωτής Πανελλήνιος Συλλόγος Πιστοποιημένων Ενεργειακών Επιθεωρητών ΠΣΥΠΕΝΕΠ

Ομιλητές:

Λάσκος Κώστας
Π.Συ.Π.Εν.Επ.
Πρόεδρος Π.Συ.Π.Εν.Επ. πολιτικός μηχανικός Α.Π.Θ. σύμβουλος ενεργειακού σχεδιασμού και εξοικονόμησης ενέργειας Building Energy Modeling Professional (BEMP)

Νούσης Μιχάλης
Flatiron Ltd
Founder & CEO

Γαλογαύρας Νικόλαος
BASF
Sales account manager BASF Hellas

Κατσιμίχας Σωτήρης
Θερμογκάζ Α.Ε.
Δρ. Μηχανολόγος Μηχανικός - Διευθύνων Σύμβουλος Θερμογκάζ Α.Ε.

Δείτε το αναλυτικό πρόγραμμα εδώ13:00-15:00 Ηλεκτροκίνηση: ένα μεγάλο βήμα για τη λειτουργία των Έξυπνων Πόλεων και τη βελτίωση της Δημόσιας Υγείας
Διοργανωτής: Ελληνικό Ινστιτούτο Ηλεκτροκίνητων Οχημάτων ΕΛ.ΙΝ.Η.Ο.

Το Ελληνικό Ινστιτούτο Ηλεκτροκίνητων Οχημάτων (ΕΛ.ΙΝ.Η.Ο.) διοργανώνει την ημερίδα για την ηλεκτροκίνηση παρουσιάζοντας τα «καθαρά» αυτοκίνητα που κινούνται με ηλεκτρική ενέργεια ως την απάντηση στις απειλές για την κλιματική αλλαγή και την υγεία των πολιτών στα αστικά κέντρα. Η αυξανόμενη ζήτηση για νέες και αναδυόμενες τεχνολογίες έξυπνων και αειφόρων μέσων μετακίνησης αποτελεί μία από τις μεγαλύτερες προκλήσεις που αντιμετωπίζουν οι σημερινές πόλεις.

Στην ημερίδα θα ενημερωθούμε για την κατάσταση της ηλεκτροκίνησης στην Ελλάδα και στον κόσμο, τη φόρτιση των ηλεκτρικών αυτοκινήτων στον αστικό ιστό, το ρόλο που μπορεί να διαδραματίσει η τοπική αυτοδιοίκηση στην προώθηση της ηλεκτροκίνησης και τα ηλεκτρικά αυτοκίνητα που κυριαρχούν σήμερα στην Ελληνική αγορά.

Στο πλαίσιο της εκδήλωσης θα παρουσιαστούν οι δύο εκδόσεις του αυτοκινήτου BMW i3 και σταθμοί φόρτισης ηλεκτρικών αυτοκινήτων, ενώ θα γίνει και επίδειξη φόρτισης στο χώρο του parking του Εκθεσιακού Κέντρου.

Ομιλητές:

Δρ. Γιώργος Αγερίδης
ΕΛ.ΙΝ.Η.Ο. (Ελληνικό Ινστιτούτο Ηλεκτροκίνητων Οχημάτων)
Διευθυντής της Διεύθυνσης Ενεργειακής Αποδοτικότητας στο Κέντρο Ανανεώσιμων Πηγών και Εξοικονόμησης Ενέργειας (ΚΑΠΕ) και Πρόεδρος του ΕΛ.ΙΝ.Η.Ο. (Ελληνικό Ινστιτούτο Ηλεκτροκίνητων Οχημάτων)

Αντώνης Αδάναλης
BMW Group Hellas
Sales Operations & BMW i Manager, BMW Group Hellas

Δημήτρης Μιχαρικόπουλος
FORTISIS – POWERING THE FUTURE
Διευθυντής FORTISIS

Γιώργος Καραμέρος
Περιφέρεια Αττικής
Αντιπεριφερειάρχης Βόρειου Τομέα Αθηνών

Δείτε το αναλυτικό πρόγραμμα εδώ